Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 
Η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU ανήκει στη SERAFIMOV SYSTEMS Ltd.
Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτού του ιστότοπου (ο "Ιστότοπος") καθορίζεται και διέπεται από τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται εδώ (οι "Όροι") και όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ διαβάστε τους Όρους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.
Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Αυτό το έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της. Αυτοί οι όροι είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες.
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 
• Το περιεχόμενο του ιστότοπου (εφεξής "Περιεχόμενο") είναι ιδιοκτησία της "SERAFIMOV SYSTEMS" Ltd., συμπεριλαμβανομένων όλου του κειμένου, της διάταξης (σχεδίου) και όλων των εικόνων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Το περιεχόμενο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα με όλα τα δικαιώματα που επιφυλάσσονται κατά την έννοια του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συναφών Δικαιωμάτων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, η χρήση του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού απαγορεύεται, εκτός από όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους. Τα ονόματα προϊόντων, εταιρειών κ.λπ. είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους. είναι ένας τρόπος, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της "SERAFIMOV SYSTEMS" Ltd. ή/και του κατόχου της επωνυμίας.
• Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ως έχει, χωρίς καμία εγγύηση για την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό, την επικαιρότητα, την άνευ σφαλμάτων, τη γενική προσβασιμότητα κ.λπ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δική του ερμηνεία της ακρίβειας, των τιμών, των προϋποθέσεων, της πληρότητας και της χρησιμότητας των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.
• Η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU μπορεί να αλλάξει τις πληροφορίες στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο για όλους, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.
• Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο:
 
• Μπορείτε να ανεβάσετε, να ηχογραφήσετε ή να εκτυπώσετε μεμονωμένα τμήματα του Περιεχομένου, αλλά μόνο για μη εμπορικούς και προσωπικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε και να διανέμετε συγκεκριμένες ή/και γενικές εικόνες της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της SERAFIMOV SYSTEMS Ltd.
• Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε τον Ιστότοπο και/ή το Περιεχόμενό του, εκτός όπως περιγράφεται παραπάνω, ή να τροποποιήσετε, να επεξεργαστείτε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να αναπαράγετε, να εκθέσετε, να δημοσιεύσετε, να νοικιάσετε, να δημιουργήσετε υλικό, να μεταφέρετε, να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και/ή το Περιεχόμενό του , να το συνδέσετε ή να το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της "SERAFIMOV SYSTEMS" Ltd.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, ψευδές, παραπλανητικό, απειλητικό, υποκινητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, θρησκευτικό ή υλικό που προδιαθέτει για συμπεριφορά που θα θεωρηθεί ποινικό αδίκημα , θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη ή με άλλον τρόπο θα παραβίαζε το νόμο και τα ήθη.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για διαφήμιση χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της "SERAFIMOV SYSTEMS" Ltd.
• Δεν επιτρέπεται να παρέχετε εικονικούς / ξένους αριθμούς τηλεφώνου και/ή διευθύνσεις email, να δίνετε ψευδή σχόλια για ένα προϊόν ή να παρέχετε άλλες ψευδείς πληροφορίες.
• Συμφωνείτε να δώσετε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου ή email σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
• Είστε πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή ξένων / εικονικών αριθμών τηλεφώνου ή/και email για επικοινωνία μαζί σας.
• Αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.
 
 
ΕΥΘΥΝΕΣ
 
Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Ούτε η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU ούτε οι υπάλληλοι της ή τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και τη συντήρηση αυτού του ιστότοπου δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο Με αυτό. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Το SERAFIMOV-SYSTEMS.EU δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια τέτοιων τοποθεσιών. Ο σύνδεσμος σε ξένο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η SERAFIMOV-SYSTEMS.EU εγκρίνει τον ιστότοπο και τις πληροφορίες σε αυτόν ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες