Условия за ползване

Условия за ползване на сайта Serafimov-Systems.eu

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

SERAFIMOV-SYSTEMS.EU е собственост на „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД.
Вашият достъп и използването на този интернет сайт (наричан по-долу „Сайт") се определят и регулират от описаните тук Условия за ползване (наричани по-долу „Условия"), както и всички приложими норми и регулации.
МОЛЯ, преди да използвате Сайта, прочетете внимателно Условията. 
При осъществяване на достъп и използване на този Сайт, Вие приемате безусловно и без ограничения тези Условия. 
В случай, че не сте съгласни с Условията, МОЛЯ, не използвайте този сайт.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които SERAFIMOV-SYSTEMS.EU предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

• Съдържанието на Сайта (наричано по-долу „Съдържание"), е собственост на „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. Съдържанието е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на Съдържанието или каквито и да е части от него, освен по предвидения в настоящите Условия начин. Споменатите в Съдържанието термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този Сайт не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД и/или на собственика на марката.
• Съдържанието на Сайта е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в Сайта.
• SERAFIMOV-SYSTEMS.EU може да променя информацията на Сайта без предварително уведомление.
• SERAFIMOV-SYSTEMS.EU не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този Сайт за всеки, отвсякъде и по всяко време.
• Сайтът не носи отговорност за неточна или невярна информация, предоставена от производителя на стоката.
 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на Сайта Вие:

• Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от Съдържанието, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху Съдържанието на Сайта.
• Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от Сайта и Съдържанието му без изрично писмено разрешение от „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД.
• Нямате право да копирате Сайта и/или Съдържанието му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали, прехвърляте, продавате или използвате Сайта и/или Съдържанието му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД.
• Нямате право да използвате Сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави.
• Нямате право да използвате Сайта за реклама без изрично писмено съгласие на „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД.
• Нямате право да предоставяте фиктивни/чужди телефони и/или имейл адреси, да давате неверни отзиви за даден продукт или да подавате друга невярна информация.
• Се задължавате да посочите валидни телефон или имейл, в случай, че желаете да се свържем с Вас.
• Носите пълна отговорност при предоставяне на чужди/фиктивни терефони и/или имейли за връзка с Вас.
• Се задължавате да спазвате действащото законодателство на Република България и настоящите Условия за ползване на Сайта.
 
 
ОТГОВОРНОСТИ
 
Използването на Сайта е изцяло на Ваша отговорност. Нито SERAFIMOV-SYSTEMS.EU, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този Сайт, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на Сайта или свързани по какъвто и да е начин с него. Сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. SERAFIMOV-SYSTEMS.EU не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че SERAFIMOV-SYSTEMS.EU одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той. SERAFIMOV-SYSTEMS.EU носи отговорност пред потребителя на Сайта само в предвидените от българското законодателство случаи.
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в Сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с действащите правила за защита на личната информация и личните данни. Материалите или съобщенията, изпращани към Сайта (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. За повече информация относно обработката, съхранението и защитата на личните Ви данни, попълнени на Сайта, моля прочетете в Политика за поверителност и защита на личните данни.
 

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

SERAFIMOV-SYSTEMS.EU запазва правото си едностранно да променя Условията за ползване на Сайта по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните Условия за ползване, защото за Вас тези Условия са обвързващи.
 

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Условията за ползване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези Условия въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите Условияи/или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.