Къртачи - Машини за къртене - Най-ниски цени - продажби

Къртачи - Професионални машини за къртене на бетон, зидария, стари настилки, плочки, мозайка, шлайфан бетон и други. Всички консумативи на склад.

Къртачи

Професионалните къртачи са специализирани машини за къртене на асфалт, бетон, зидария, плочки, мозайка, камъни и други. Машините за къртене и разтрошаване се делят на електрически, пневматични и хидравлични според тяхното задвижване.

Електрическите къртачи са най-често използваните в строителството и ремонта на сгради. Те се характеризират с по-ниско тегло до 15 кг и са необходима лека строителна техника за всяка една строителна площадка.
Пневматичните и хидравличните къртачи се използват най-вече в пътното строителство, строителството на тунели и в минната индустрия.
Машините за къртене са конструирани да издържат на  продължителни натоварвания, вибрации и удари. От изключителна важност е да се ползват качествени консумативи: шила, длета и секачи. Ние Ви предлагаме професионални къртачи, както и всички необходими консумативи за тях.