Заваръчни маски и шлемове - цени - продажби

Шлемове и маски за заваряване. Заваръчни шлемове с автоматични затъмняване. Шлемове и очила за професионално заваряване. Фотосоларни заваръчни маски.

Заваръчни маски и шлемове

Използването на предпазна екипировка при заваряване е задължително! Заваряването е процес, при който съществуват рискове за здравето. На опасност са изложени най-уязвимите части на човешкото тяло: очи, лице, кожа, ръце, органи на дишането и други. Затова при заваряване се налага използването на лични предпазни средства: заваръчни очила със защитна рамка и стъкла с филтър, заваръчни шлемове, ръкавици, престилки, ботуши, за предпазване от нажежените елементи, които могат лесно да проникнат в ниските обувки, респираторни маски или ръчни екрани с тонирани стъкла.